Tin tức

AROSTIN

AROSTIN

Sản phẩm hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển” thuộc chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm cấp quốc gia công nghệ hoá...
BIOGLUCUMIN

BIOGLUCUMIN

Sản phẩm là kết quả đề tài “Nghiên cứu các chất xúc tác sinh học trong quá trình chuyển hoá các polymer và monomer đặc biệt từ nấm phân lập ở Việt Nam” theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức do GS. TS. Lê...