Tài liệu liên quan

Quyết định số 522/QĐ-VHL ngày 31/03/2021_Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quyết định số 522/QĐ-VHL ngày 31/03/2021_Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây