Tài liệu liên quan

Quyết định số 2286/QĐ-VHL Ngày 1/11/2017 Ban hành Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Quyết định số 2286/QĐ-VHL Ngày 1/11/2017 Ban hành Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây