Tài liệu liên quan

Quyết định số 05/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

Quyết định số 05/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây