Tài liệu liên quan

Quyết định số 04/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

Quyết định số 04/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây