Tài liệu liên quan

Quyết định số 02/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành huy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Quyết định số 02/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành huy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây