Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1404/VHL-ƯDTKCN ngày 18/06/2024 về việc Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan