Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hoá và dịch vụ năm 2022 của nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KH&CN quốc gia

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các chủ nhiệm đề tài, dự án CV số 779/VPCTQG-KHTH về việc xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hoá và dịch vụ năm 2022 của nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KH&CN quốc gia.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan