Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên ký kết hợp tác với Trường Đại học Thủy Lợi

Ngày 21/2/2020, tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên là đơn vị có chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực Hoá học các hợp chất thiên nhiên, hoá dược và vật liệu mới. Viện cũng tham gia đào tạo cán bộ sau Đại học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tư vấn, thiết kế và chế tạo thiết bị, phân tích, thẩm định, giám sát, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu trên. Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Hoá học các hợp chất thiên nhiên và Kỹ thuật Hóa học.

Trường Đại học Thủy Lợi là một trường đại học đầu ngành trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định được vị thế của mình trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Cùng với đó là các hoạt động khoa học công nghệ theo Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ và triển khai công nghệ về hóa học các hợp chất thiên nhiên, hóa dược, thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và chế biến tài nguyên thiên nhiên; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu hoặc cải tiến công nghệ phục vụ công nghiệp dược, thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thăm dò và khai thác dấu khí.

GS.TS Phạm Quốc Long – Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên chia sẻ các cơ hội hợp tác giữa hai bên

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng phát biểu

GS.TS. Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi và GS.TS.Phạm Quốc Long - Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên ký hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất

Sau quá trình thỏa thuận trao đổi, Trường Đại học Thủy Lợi và Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đi đến thống nhất ký hợp tác triển khai các hoạt động liên quan đến cả hai bên trong các lĩnh vực:

Về đào tạo: Tổ chức các hội thảo giới thiệu về công việc, cơ hội việc làm, quy định, văn hóa của Viện cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Thủy Lợi (gọi tắt là sinh viên); Hợp tác đào tạo sinh viên theo nhu cầu cụ thể của hai bên. Hai bên cùng tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia thực tập và làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên.

Về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất: Hai bên phối hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực Công nghệ Hóa học, Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên, Hoá dược và Vật liệu mới; Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động của “Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Ứng dụng” đặt tại Đại học Thủy lợi cơ sở Hưng Yên. Phương thức hợp tác sẽ được thống nhất trong một văn bản riêng.

Nguồn: Báo Lao Động Thủ Đô

Bài viết liên quan