Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 852/VHL-VP ngày 16/04/2024 về việc Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan