Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kế hoạch số 1842/KH-VHL về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan