Thông tin tìm đối tác hợp tác với Trung tâm Khoa học và Thực hành Lotios thuộc Bộ Y tế, nước Cộng hòa Belarus

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 625/VHL-HTQT về việc tìm đối tác hợp tác với Trung tâm Khoa học và Thực hành Lotios thuộc Bộ Y tế, nước Cộng hòa Belarus.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan