Thông báo về việc phối hợp thực hiện đề tài đề xuất 2024 hợp tác KHCN với Viện Hàn lâm KHCNVN của Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Đăk Lăk

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 93/LHH-VP về việc phối hợp thực hiện đề tài đề xuất 2024 hợp tác KHCN với Viện Hàn lâm KHCNVN của Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Đăk Lăk.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan