Thông báo tình hình ATTT tại Viện Hàn lâm tháng 05/2022 và hướng dẫn xử lý virus/mã độc

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 269/THTT về việc Thông báo tình hình ATTT tại Viện Hàn lâm  tháng 05/2022 và hướng dẫn xử lý virus/mã độc.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan