Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 63/TB-SKHCN ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở KH&CN UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thời hạn hồ sơ đăng ký hoàn thiện trước ngày 24/7/2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan