Thông báo đề xuất đặt hàng khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước

Kính gửi các đơn vị nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ kính gửi các đơn vị Công văn số 836.SKHCN ngày 08/6/2022 của tỉnh Bình Phước về đề xuất nhiệm vụ KHCN và định hướng KHCN để các đơn vị biết và thông báo cho các nhà khoa học liên quan có nhu cầu đăng ký đề xuất nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Ban UDTKCN.

Bài viết liên quan