Thông báo đề cử Giải thưởng quốc tế L’ORÉAL-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc thông tin về GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ L’ORÉAL-UNESCO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ TRONG KHOA HỌC.

Quỹ L’Oréal Fondation và UNESCO vừa công bố việc nhận đơn đề cử các nhà khoa học nữ xuất sắc trên toàn thế giới trong các lĩnh vực Vật Lý, Toán và Khoa học máy tính cho giải thưởng danh giá L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (L’Oréal – UNESCO For Women in Science) năm 2023. Đơn đề cử được tiếp nhận từ nay cho đến hết ngày 31/5/2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan