Thông báo chương trình tài trợ “Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu” thuộc Quỹ International Science Partnership Fund (ISPF)

Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh xin trân trọng thông báo chương trình tài trợ “Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu” thuộc Quỹ International Science Partnership Fund (ISPF) do Hội đồng Anh triển khai. Việt Nam là một trong những nước tham gia chương trình lần này.

Chương trình sẽ tài trợ tối đa 80.000 Bảng trong 24 tháng để thực hiện các dự án hợp tác Việt – Anh nhằm khởi động các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu mới; tăng cường các mối quan hệ hợp tác trước đây; thúc đẩy việc hợp tác chuyển giao tri thức sang các tổ chức phi hàn lâm; hoặc thúc đẩy các local Hubs trong một số ngành cụ thể.

Lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam:

* Resilient Planet: Clean Energy, Extreme weather and climate, Agri-tech, Environmental resilience

* Transformative Technologies: Artificial Intelligence, Quantum, Engineering biology, Semi-conductors, Future telecommunications

* Healthy People, Animals and Plants: Biosecurity and Pathogen detection, Global Health and Pandemics, Genomics and digital health, Antimicrobial Resistance (AMR), Social determinants of health

* Tomorrows Talent: Research Capacity, Research Systems, Research Pipeline.

Hồ sơ đăng ký: một Viện/Trường Anh kết hợp một Viện/Trường Việt Nam. Hồ sơ do Viện/Trường Anh chủ trì và nộp.

Hạn đăng ký: 12/3/2024.

Mọi thông tin hướng dẫn, vui lòng xem tại website Grants for international research collaborations | British Council theo đường link:

https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations và file đính kèm.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan