Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2083 /VHL-ƯDTKCN ngày 07/9/2023 về việc Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan