Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận"

Kính gửi các đảng viên thuộc chi bộ Viện Hoá học các HCTN công văn số 248-CV/ĐU ngày 19/07/2022 của Đảng uỷ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận". Đề nghị các cá nhân có đề xuất xin hoàn thiện gấp các biểu mẫu kèm theo công văn và gửi về phòng QLTH (đ/c Tuyên) trước 16h00 ngày 21/07/2022 để tổng hợp gửi Đảng uỷ viện Hàn lâm.

Nội dung chi tiết tại công văn đính kèm.

Trân trọng !

Bài viết liên quan