Tin tức

AROSTIN

AROSTIN

Sản phẩm hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển” thuộc chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm cấp quốc gia công nghệ hoá...
Khương Thảo Đan

Khương Thảo Đan

Sản phẩm là kết quả của việc chuyển giao từ đề tài khoa học của INPC – Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh.
Cốt Thoái Vương

Cốt Thoái Vương

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ “Cốt Thoái Vương” được nghiên cứu và sản xuất dựa trên kết quả của đề tài cấp Viện Hàn lâm do nhóm nghiên cứu Phòng Hoá sinh Hữu cơ - Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn Lâm...