Tin tức

AROSTIN

AROSTIN

Sản phẩm hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển” thuộc chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm cấp quốc gia công nghệ hoá...