Tin tức

Cốt Thoái Vương

Cốt Thoái Vương

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ “Cốt Thoái Vương” được nghiên cứu và sản xuất dựa trên kết quả của đề tài cấp Viện Hàn lâm do nhóm nghiên cứu Phòng Hoá sinh Hữu cơ - Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn Lâm...