Quyết định phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị QĐ số 3418/QĐ-BKHCN v/v  Phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan