Quyết định phê duyệt Đề án "Chương trình Nghiên cứu cơ bản chất lượng cao" bắt đầu thực hiện từ năm 2024 tại Viện Hàn lâm KH&CNVN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1366/QĐ-VHL ngày 30/06/2023 về việc Phê duyệt Đề án "Chương trình Nghiên cứu cơ bản chất lượng cao" bắt đầu thực hiện từ năm 2024 tại Viện Hàn lâm KH&CNVN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan