Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II và hạng I năm 2022 đối với viên chức ngành KH&CN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 2520/QĐ-HĐTH ngày 03/11/2023 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II và hạng I năm 2022 đối với viên chức ngành KH&CN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan