Quyết định Ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường' đã được chỉnh sửa bởi Văn thư Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 về việc Ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan