Phê duyệt Kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo, Kế hoạch đoàn vào của đơn vị và gửi phê duyệt Kế hoạch đoàn ra của cán bộ, viên chức của đơn vị năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 466/VHL-HTQT về việc Phê duyệt Kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo, Kế hoạch đoàn vào của đơn vị và gửi phê duyệt Kế hoạch đoàn ra của cán bộ, viên chức của đơn vị năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan