Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1255/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm", mã số KC.11/21-30.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan