Tài liệu liên quan

Phân loại và đổ rác thải đúng nơi quy định

Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên kính gửi: Các đơn vị CV số 1293/VHL-VP về việc Phân loại và đổ rác thải đúng nơi quy định.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.