Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo in silico trong việc phát hiện các chất có hoạt tính chống sốt rét từ nguồn các hợp chất thiên nhiên

 Hợp tác với CH Pháp

PGS.TS. Lê Mai Hương

 

2009-2011

 

2

Nghiên cứu quy trình thủy phân carageenan nhận oligosaccharide co hoạt tính sinh học cao sử dụng trong học và công nghiệp thực phẩm

Hợp tác với: CH Belarus

TS. Phạm Hồng Hải

 

2010-2011

 

3

Nghiên cứu quá trình amin hóa các hợp chất terpen chứa oxy bằng phương pháp vi sóng

TS. Lê Thị Mai Hương

Song phương

2012-2013

 

4

Tính ổn định của các san hô chứa zooxanthellae cộng sinh của Việt Nam trước các thay đổi về nhiệt độ: vai trò của lipit của vật chủ và của sinh vật cộng sinh

GS.TS. Phạm Quốc Long

Song phương

2012-2013

 

5

Nghiên cứu sự đa dạng phân tử lipit của san hô Việt Nam như là sự chỉ thị về mối quan hệ cộng sinh và dinh dưỡng của loài động vật biển này

GS.TS. Phạm Quốc Long

HTQT song phương

2014-2015

Bộ hồ sơ các mẫu san hô nghiên cứu; Dịch chiết các mẫu, số liệu về hàm lượng lipit tổng, hàm lượng và thành phần các axit béo; 01 bài báo QT ISI, 01 bài báo trong nước, đào tạo 01 thạc sỹ.

6

Nghiên cứu ứng dụng Polyguanidin trong xử lý nước sinh hoạt cho vùng lũ lụt

TS. Lê Thị Mai Hương

HTQT song phương

2014-2015

01 bài báo QT có chỉ số ISSN, 01 bài báo QG; 01 kg sản phẩm Polyguanidin

7

Nghiên cứu sự đa dạng phân tử lipit của san hô Việt Nam như là sự chỉ thị về mối quan hệ cộng sinh và dinh dưỡng của loài động vật biển này

GS.TS. Phạm Quốc Long.

Đề  tài hợp tác song phương với Quỹ NCCB Nga

2014-2015

Hồ sơ thu mẫu; 01 bộ dữ liệu về lipid của mẫu san hô; 01 bài ISI, 01 bài báo quốc gia, Đào tạo 01 cử nhân.

8

Nghiên cứu sự tạo thành polyme tổ hợp dựa trên Polyhexametylen guanidin và các polysaccarit

ThS. Đinh Thị Thu Thủy

Hợp tác với:  Belarus

2015-2016

Công bố 01 bài ISI, 01 bài VAST2 và hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ

9

Chất xúc tác sinh học với hoạt tính kép: trung hòa độc tố thần kinh và giảm thiểu quá trình sốc oxi hóa

TS. Lê Hữu Cường

Hợp tác song phương với LB Nga

2015-2016

Tạo ra phức chất polyelectrolyte (PEC) có hoạt tính kép cỡ hạt nano. 01 bài báo quốc tế, 01 bài báo quốc gia; Đào tạo 01 sinh viên thực tập

10

Nghiên cứu thành phần lipid và khảo sát hoạt tính sinh học của lớp chất lipid của các sinh vật biển trong chuyến khảo sát tàu "Viện sỹ Oparin" lần thứ 5 trong vùng biển Việt Nam

GS.TS Phạm Quốc Long

Song phương

2016-2017

01 bộ dữ liệu về lipid các mẫu SV biển, 01 quy trình phân lập 1 số lớp chất lipid, kết quả thử HTSH; 01 bài ISI, 01 bài báo quốc gia, 01 báo cáo hội nghị; Đào tạo 01 cử nhân.

11

Nghiên cứu so sánh sự đa dạng phân tử của lipid phân cực trong san hô và san hô thủy tức của Việt Nam và vùng Viễn Đông LB Nga

TS. Đặng Thị Phương Ly

Nhiệm vụ song phương cấp VAST

2016-2017

Quy trình phân lập các lớp chất lipid riêng biệt của 01 mẫu san hô, 01 mẫu thủy tức; 01 bài báo SCIE, 01 bài báo quốc gia; Đào tạo 01 cử nhân

12

Phát hiện các hợp chất thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ tim mạch và nghiên cứu cơ chế tác dụng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Hợp tác song phương Hàn Quốc

2018-2019

05 hợp chất sạch được phân lập; 03 dẫn xuất của hợp chất murrayafoline A; 02 bài báo QT, 01 bài QG và đào tạo 01 cử nhân

13

Nghiên cứu cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất thứ cấp từ một số loài sao biển thu thập từ vùng biển Việt Nam

TS. Trần Thị Thu Thủy

Hợp tác song phương LB Nga

2018-2019

Phân lập và xđ cấu trúc của 8 chất steroid (3 hợp chất mới); Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của 4 hợp chất; 01 bài SCI; 01 bài VAST2; Đào tạo được 01 kỹ sư, hỗ trợ đào tạo 01 NCS

14

Nghiên cứu thành phần lipid và khảo sát hoạt tính sinh học của lớp chất lipid của các sinh vật biển trong chuyến khảo sát tàu “Viện sỹ Oparin” lần thứ 6 trong vùng biển Việt Nam

GS.TS. Phạm Quốc Long

Hợp tác song phương LB Nga

2018-2019

Thu mẫu, xử lý mẫu, phân loại, xác định tên khoa học và lưu trữ tiêu bản. Xác định hàm lượng lipid tổng, phân tích thành phần axit béo trong lipid tổng, xác định hàm lượng phospholipid trong mẫu nghiên cứu. Đăng 01 bài ISI, 01 bài QG.

15

Nghiên cứu những thay đổi theo mùa trong lipid phân cực của san hô thủy tức Millepora

GS.TS. Phạm Quốc Long

Hợp tác Song phương LB Nga

2019-2020

Thu mẫu, xử lý mẫu, phân tích thành phần axit béo, thành phần các lớp chất lipid, xác định hàm lượng chlorophyll trong mẫu san hô thu được. Đăng 01 bài ISI, 01 bài QG. Đào tạo 01 cử nhân

16

Sàng lọc tác dụng chống viêm và ung thư của một số cây thuốc Việt Nam và nghiên cứu hóa học thực vật của loài chọn lựa

TS. Nguyễn Phi Hùng

Hợp tác Song phương LB Nga

2020-2021

Dự kiến 01 bài ISI, 01 bài QG và đào tạo 01 cử nhân

17

Tổng hợp các hợp chất dị vòng mới chứa nitơ có hoạt tính chống ung thư và phát triển dạng liposome của chúng dựa trên các loại phospholipid khác nhau được phân lập từ tự nhiên

TS. Trần Quốc Toàn

Hợp tác Song phương với Belarus

2020-2021

Dự kiến 01 bài ISI, 01 bài QG và đào tạo 01 cử nhân