Nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức phân công và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 158/VHL-VP ngày 26/01/2024 về việc Nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức phân công và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan