Nâng lương năm 2022 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị:

1. Công văn số 252/HCTN v/v nâng lương năm 2022 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021
2. QĐ thành lập HĐ lương
3. Đơn đề nghị xét nâng lương
4. Bảng tổng kết thi đua khen thưởng 2016-2021
5. QĐ số 56/QĐ-HCTN về Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và người lao động

Đề nghị các đơn vị rà soát danh sách cán bộ trong phòng những cá nhân nào được nâng lương và gửi Danh sách đề nghị xét nâng lương về phòng QLTH (Đ/c Bích) trước ngày 24/12/2021 để tổng hợp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Bích để được giải đáp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan