Mời tham dự Hội thảo đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị công văn  số 48/VHL-ƯDTKCN của Ban ứng dụng và triển khai công nghệ mời tham dự Hội thảo đào tạo về thương mại hoá kết quả nghiên cứu.

Thời gian: 13h30 đến 16h45 ngày 13/01/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 10 Toà nhà trung tâm - VAST.

Chi tiết chương trình xin xem công văn đính kèm./.

Trân trọng!

Bài viết liên quan