Lý lịch khoa học - Đặng Thị Phương Ly

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đặng Thị Phương Ly

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị : Nghiên cứu viên chính

Điện thoại: 024.37562378

Email: phuongly1412@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

- Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học trong các tài nguyên sinh vật biển để sử dụng trong các sản phẩm có giá trị cao phục vụ công nghiệp dược, công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm.

- Nghiên cứu công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp về các lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên, công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm và môi trường.

- Xây dựng triển khai các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học, các phương pháp phân tích thành phần dược liệu thiên nhiên và tổng hợp, phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Composition and content of fatty acids of some coral species collected in Vietnam Central sea; Tạp chí Hóa học, 55(6e):23-28; 2017.

2. Lipid classes an fatty acid composition of some Vietnamese echinoderms; Tạp chí Hóa học, 55(6e)55-60; 2017.

3. Screening for antiproliferative and antimicrobial activity of total lipids of some marine invertebrates collected from Vietnam’s north central coast; Tạp chí Hóa học, 55(6e): 124:130; 2017.

4. Исследование липидома морских книдарий: молекулярные виды фосфолипидов холодноводного мягкого коралла Gersemia rubiformis; Биология моря,, 43(3): 210-214, 2017.

5. Nghiên cứu thành phần, hàm lượng axit béo, phospholipid và dạng phân tử của một số phân lớp phospholipid loài san hô mềm Bebryce sp.; Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, V18(2):178:185, 2018.

6. Comparative lipidomic analysis of phospholipids of hydrocorals and corals from tropical and cold-water regions; Plos one, April 29, 2019 (DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215759)

7. Dang Thi Phuong Ly, Nguyen Thi Nga, Dang Thi Minh Tuyet, Pham Minh Quan, Andrey Imbs Borisovich; Comparison of lipid compositions of soft coral Sinularia brassica collected in different coastal regions of Vietnam; Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 2; 2019: 285–291 (DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/14046).

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Pham Quoc Long, Trinh Thi Thu Huong, Nguyen Van Son, Pham Minh Quan, Chu Quang Truyen, Doan Lan Phuong, Cam Thi Inh, Dang Thi Phuong Ly, Le Tat Thanh, Nguyen Thi Thu, Do Tuan Phong, Le Minh Ha, Natalia V. Ivanchina, Alla A. Kicha, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel S. Dmitrenok, Irina G. Agafonova, Valentin A. Stonik (2011) Patent: Polyhydroxysteroid compounds and the extraction method from starfish Archaster typicus. Patent number: 1-2010-03127.

BẰNG KHEN

1. Bằng khen danh dự của Phân viện Viễn Đông LB Nga trao tặng vì những đóng góp cho sự phát triển hợp tác khoa học giữa Việt Nam – LB Nga (ngày 01/10/2019).