Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 07/04/2023, tại Phòng họp Khoa Công nghệ Hóa, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên. Sự kiện này khẳng định và mở rộng mối quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn của hai đơn vị.

Toàn cảnh lễ ký kết giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Sau quá trình trao đổi và làm việc, sáng ngày 07/04/2023, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Đại học Công nghiệp Hà Nội (Khoa Công nghệ Hóa phụ trách triển khai) đã tiến hành ký kết hợp tác.

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên là đơn vị có chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên, hoá dược và vật liệu mới. Một trong các hoạt động thường xuyên của Viện như: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu hoặc cải tiến công nghệ phục vụ công nghiệp dược, thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thăm dò và khai thác dầu khí; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tư vấn, thiết kế và chế tạo thiết bị, phân tích, thẩm định, giám sát, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu trên…

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập, đa cấp, đa nghề, định hướng thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Trường đào tạo đa cấp, đa ngành từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật đến kỹ sư thực hành, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với mục tiêu đáp ứng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động, tạo cơ hội học tập thuận lợi cho mọi đối tượng. Khoa Công nghệ hóa thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập vào tháng 03 năm 2003. Khoa được Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho phép đào tạo ở 5 bậc học: Đại hoc, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng- Đại học, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề cho ba chuyên ngành chính là Công nghệ Hóa Vô cơ, Công nghệ Hóa Hữu cơ, Công nghệ Hóa Phân tích. 

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có: PGS.TS. Phạm Thị Mai Hương - Trưởng khoa Công nghệ Hóa; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa; PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu - Phó Trưởng khoa; PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng - Viện phó Viện HaUI, PGS.TS. Vũ Minh Tân - Phó phòng Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

Về phía Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên có: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh - Viện trưởng; PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị - Phó Viện trưởng; PGS.TS. Phạm Minh Quân - Phó Viện trưởng; GS.TS. Phạm Quốc Long - Chủ tịch Hội đồng Khoa học. Cùng sự tham dự của quý khách mời, quý Thầy/Cô đến từ trường, khoa, phòng, ban của 2 đơn vị.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị phát biểu

Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác các nội dung gồm:

Về nghiên cứu khoa học:

1. Hai bên cùng phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện một số đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp có nội dung phù hợp với hướng chuyên môn và khả năng của mỗi bên.

2. Hai bên tạo điều kiện để các cộng tác viên của hai bên tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, được sử dụng phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu của đơn vị mình trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

3. Hai bên cùng phối hợp tổ chức các buổi trao đổi, hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học và môi trường mà hai bên cùng quan tâm.

4. Hai bên cùng phối hợp xây dựng các chương trình, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực hóa học và công nghệ kỹ thuật hóa học.

Về đào tạo:

1. Hai bên cùng phối hợp trong công tác đào tạo theo một số chuyên ngành phù hợp với chuyên môn và khả năng của mỗi bên.

2. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mời cán bộ của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên làm giảng viên kiêm nhiệm, tham gia giảng dạy các môn, chuyên đề Đại học, sau Đại học, hướng dẫn thực tập, thực hành, thí nghiệm tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học, sau Đại học. Mời cán bộ của Viện tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sỹ và Tiến sỹ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của trường;

3. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể cử sinh viên, học viên Cao học và nghiên cứu sinh tới Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên để học tập, thực hành, thực tập tại các phòng thí nghiệm, xưởng thử nghiệm sản xuất của Viện dưới sự tham gia hướng dẫn của các cán bộ trong Viện.

4. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên mời cán bộ, giảng viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia giảng dạy các chuyên đề và cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh theo kế hoạch đào tạo Tiến sỹ ở các chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa Hữu cơ, Kỹ thuật hóa học,...

5. Tùy theo kế hoạch đào tạo thực tế hàng năm, hai bên sẽ phối hợp biên soạn giáo trình, sách giao khoa và sách chuyên khảo về lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường phục vụ cho đào tạo và xuất bản.

Lãnh đạo Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên và đại diện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Trưởng Khoa Công nghệ Hóa) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Sự hợp tác của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định và mở rộng mối quan hệ hợp tác bền chặt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn của hai đơn vị.

Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị tặng quà và chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Bài viết liên quan