Khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác dữ liệu và tính toán hiệu năng cao

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị CV số 66/VHL-WDTKCN về việc khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác dữ liệu và tính toán hiệu năng cao.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan