Gửi đề xuất nhiệm vụ đặt hàng cấp tỉnh năm 2023 và cấp tỉnh, nhà nước năm 2024

Viện Hoá học các HCTN Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 671/SKHCN-KH ngày 01/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và cấp Nhà nước năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan