Góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Lãnh đạo Viện, Tài vụ Công văn số 1882/VHL-KHTC về việc Góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan