Góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của Bộ Công Thương

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2805/VHL-ƯDTKCN ngày 20/11/2023 về việc Góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của Bộ Công Thương.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo trên. Góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 22/11/2023 để tổng hợp gửi VAST

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan