Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Lãnh đạo Viện, Tài vụ, a.Vượng CV số 1872/VHL-KHTC về việc Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan