Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/03/2024 về việc Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Bài viết liên quan