Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương năm 2030

Kính gửi các đơn vị trực thuộc văn bản số 185/BCT-KHCN ngày 12/01/2022 của Bộ Công thương về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương năm 2030.

Các đề xuất xin gửi về Phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước 17h00 ngày 17/02/2022 để tổng hợp gửi Bộ Công thương.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng!

Bài viết liên quan