Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm QG Belarus giai đoạn 2022 - 2023

Kính gửi các đơn vị trực thuộc công văn số 853/VHL-HTQT ngày 18/05/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm QG Belarus giai đoạn 2022 - 2023.

Hồ sơ đăng ký đề xuất xin gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ)  trước 17h00 ngày 14/07/2021 để tổng hợp gửi Viện Hàn lâm./.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan