Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2024-2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 483/VHL-HTQT về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2024-2025.

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 26/4/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan