Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Hội đồng NCQG Italia giai đoạn 2023-2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 706/VHL-HTQT về việc đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Hội đồng NCQG Italia giai đoạn 2023-2024.

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 06/7/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan