Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với các đối tác Pháp giai đoạn 2022 - 2023

Kính gửi các đơn vị trực thuộc công văn số 818/VHL-HTQT ngày 12/05/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc  Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với các đối tác Pháp giai đoạn 2022 - 2023.

Hồ sơ đăng ký đề xuất xin gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ)  trước 17h00 ngày 28/07/2021 để tổng hợp gửi Viện Hàn lâm./.
 
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
 
Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan