Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus giai đoạn 2024 - 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2334/VHL-HTQT ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus  giai đoạn 2024 - 2025.

Hồ sơ đăng ký (bản cứng) gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 01/12/2023, bản mềm (file.doc) hồ sơ đăng ký gửi về hòm thư điện tử voquyen@vast.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan