Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2023

Viện Hoá  học các HCTN kính gửi: Các đơn vị CV số 42/TB-SKHCN về việc Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2023.

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 27/04/2022 đến Sở Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Quản lý Khoa học, số 15A Trường Chinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3952907).

Gửi kèm 01 bản điện tử đến email: qlkh@khcn.daklak.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan