Đề xuất dự án hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles giai đoạn 2022 - 2024

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị công văn số 1321/VHL-HTQT ngày 09/07/2021 của Viện Hàn lâm KH&CN VN về việc đề xuất dự án hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles giai đoạn 2022 - 2024.
 
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm, thời hạn đề xuất trước 05/08/2021.
 
Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan